www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/998

Title: Project "Psychosociale Evaluatie en Opvang Suïcidepogers in een Algemeen Ziekenhuis"
Authors: DE CLERCK, Sara
VINCK, Jan
VANHOVE, Rita
Issue Date: 2006
Abstract: Het pilootproject 'Psychosociale Evaluatie en Opvang van Suïcidepogers in het Algemeen Ziekenhuis' (PEOSAZ) richt zich op de groep suïcidepogers die op de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis terechtkomen omwille van een suïcidepoging, en die vanuit dit ziekenhuis ontslagen worden. Het project is erop gericht de opvang binnen het ziekenhuis en de opstart van de vervolgzorg te optimaliseren. In het project wordt de haalbaarheid en het nut onderzocht van een specifieke strategie waarbij (1) aan de ziekenhuizen middelen worden gegeven voor de extra personeelsinzet om deze opvang uit te voeren, (2) een instrument wordt ontwikkeld dat aan het personeel ter beschikking wordt gesteld voor het uitvoeren van de psychosociale evaluatie en opvang, en (3) het personeel bij het gebruik van dit instrument getraind en begeleid wordt.
URI: http://hdl.handle.net/1942/998
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A4.21 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.