www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/991

Title: Mobbing II: Sensibilisering omtrent vrouwelijke slachtoffers van mobbing
Authors: LATOUR, Anne
STEEGMANS, Nico
VAN HAEGENDOREN, Mieke
Issue Date: 2006
Abstract: Mobbing II wordt gefinancierd door het tweede Daphne-programma (2004-2008) van de Europese Commissie. Dit programma beoogt het voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en het beschermen van slachtoffers en risicogroepen. In dit kader zal SEIN, samen met CRAS (Italië), Kvinnoforum (Zweden), de Universiteit van Surrey (Verenigd Koninkrijk) en MONA (Hongarije), aanbevelingen formuleren om de bestaande infrastructuur voor het helpen van vrouwelijke mobbing-slachtoffers te verbeteren. Elke partner onderzoekt de nationale institutionele infrastructuur voor dienstverlening voor gepeste vrouwen. Daarna interviewen zij zeven tot tien organisaties om “best practices” te identificeren. In elk land zullen workshops over specifieke thema’s met betrekking tot mobbing doorgaan. De projectpartners vergelijken vervolgens de situaties in de verschillende landen. Een Europees colloquium vormt het sluitstuk van dit project. Dit onderzoeksrapport geeft de Belgische bijdrage weer aan dit project.
URI: http://hdl.handle.net/1942/991
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
research report251.32 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.