www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9901

Title: Onderzoek naar de behoefte aan opvoedingsondersteuning in de regio Tongeren
Authors: NIELANDT, Bie
MERTENS, Tinne
Issue Date: 2008
Abstract: Met het behoefteonderzoek wil Preventie Limburg, Agentschap Jongerenwelzijn zich een beter inzicht verschaffen in de opvoedingscontext (vragen en problemen, noden op vlak van ondersteuning) van opvoedingsverantwoordelijken in Tongeren en omgeving. Dit om het bestaande ondersteuningsaanbod te optimaliseren (afstemmen, leemtes invullen,…) in nauw overleg met de betrokken actoren. Het betreft hier uitdrukkelijk niet een hulpverleningsaanbod, maar een ondersteuningsaanbod, waarmee ingespeeld kan worden in opvoedsituaties waar er nog geen sprake is van opvoedingsnood. De vragen waar dit onderzoek een antwoord op zoekt, zijn: - welke zijn de kenmerken van opvoedingsvragen? - wat is de aard en de omvang van de ondersteuning die men al heeft? - hoe tevreden is men met het aanbod? - welke bijkomende wensen en behoeften zijn er op het vlak van ondersteuning?
URI: http://hdl.handle.net/1942/9901
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A328 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.