www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9737

Title: Het nieuwe Gemeentedecreet in de praktijk
Authors: OLISLAGERS, Ellen
ACKAERT, Johan
De Rynck, Filip
Reynaert, Herwig
Issue Date: 2009
Publisher: VIBOSO
Citation: TerZake. Praktijkblad over lokaleel beleid, inspraak en samenlevingsopbouw., mei 2009. p. 33-40
Abstract: Het nieuwe Gemeentedecreet dat begin 2007 in voege trad, bracht meteen een aantal nieuwe spelregels met zich mee voor de bestuurders van de lokale overheden. Die overgang verloopt niet overal even vlot en een aanpassingsperiode dringt zich altijd op wanneer wijzigingen naar voren geschoven worden. Een eerste evaluatie van de mate waarin de veranderingen die het nieuwe Gemeentedecreet voorziet zich ook vertalen in de praktijk, werd gemaakt door onderzoekers van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. "Het Gemeentedecreet: een eerste stand van zaken: verslag van de feitenmeting en verslag van de eerste ronde casestudies" geeft een doorlichting van de innovaties in het Gemeentedecreet op de lokale administratieve en politieke werking. In dit dossier focussen zij voornamelijk op de veranderingen voor de lokale politici en burgers.
Notes: reprint author: ellen.olislagers'AT'uhasselt.be
URI: http://hdl.handle.net/1942/9737
ISSN: 1373-3311
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.