www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9713

Title: Naar een evidence-based en doelgroep-specifieke verkeerseducatie
Authors: BRIJS, Kris
Ruiter, Rob
BRIJS, Tom
Issue Date: 2009
Publisher: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Citation: Brijs, K. & Ruiter, R. & Brijs, T. (Ed.) Jaarboek Verkeersveiligheid 2009, p. 92-100.
Abstract: Het ontstaan van ongevallen is een uiterst complex fenomeen dat ingebed is in een context waarbij drie verschillende componenten constant op elkaar inwerken (Wierwille et al. 2002). Deze drie componenten worden traditioneel benoemd als (1) de mens, (2) het voertuig en (3) de omgeving, een term die hier ruim dient opgevat te worden met ondermeer aspecten zoals infrastructuur, wegbeeld, andere weggebruikers, wetgeving, tijdsdruk, etc. Volgens het Swiss Cheese Model van Reason (1997) komt een maximaal doeltreffend veiligheidsbeleid neer op een systeembenadering waarbij men aandacht schenkt aan ieder van deze drie componenten en poogt een ‘nultolerantie’ na te streven inzake het voorkomen van mogelijke tekortkomingen met betrekking tot elk van deze drie kernaspecten.
URI: http://hdl.handle.net/1942/9713
ISSN: 1781-0825
Category: C1
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Postprint62.98 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.