www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9613

Title: De reguleringskosten van de administratieve verkeersboete
Authors: DEBEN, Liesbet
MARNEFFE, Wim
VEREECK, Lode
Issue Date: 2008
Publisher: Brugge : Die Keure, n.d.
Citation: Tijdschrift voor Wetgeving, 3. p. 126-139
Abstract: De kwaliteit van wetgeving wordt mede bepaald door haar kosteneffectiviteit. Toch blijven de kosten van wetgeving vaak onderbelicht - zo ook bij het invoeren van de Verkeersveiligheidswet in 2003. Een opmerkelijk onderdeel van deze wet, dat nooit in werking is getreden, was de invoering van een administratieve verkeersboete. Alhoewel de kosten destijds als argument naar voren werden geschoven, werden ze nooit berekend. In dit artikel wordt het kostenmodel van Marneffe en Vereeck voor het eerst empirisch getoetst voor wat betreft de administratieve verkeersboete. Uit de analyse blijkt dat de overheid in de voorbereidingsfase voor meer dan een half miljoen euro en de burgers voor bijna zeven miljoen euro kosten maakten. Dat is een aanzienlijk bedrag, aangezien de administratieve verkeersboete nooit is ingevoerd. Bij daadwerkelijke inwerkingtreding zouden er voor de overheid hogere beheerskosten zijn, maar lagere handhavingskosten doordat de gerechtelijke tussenstap wordt uitgeschakeld. Voor de burgers zouden de administratieve lasten gelijk blijven, maar zouden de nalevings- en handhavingskosten dalen. Bij gelijke effectiviteit is de administratieve verkeersboete dan ook te verkiezen boven de strafrechtelijke sanctie. Het belangrijkste leereffect uit deze eerste gevalstudie is dat het niet haalbaar, maar ook niet nodig is om alle kosten in detail te berekenen. Zo kan een kwalitatief beargumenteerde, relatieve inschatting van de uitvoeringskosten soms volstaan.
URI: http://hdl.handle.net/1942/9613
ISSN: 1373-9743
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2010
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.