www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9548

Title: Internationale vergelijking van verkeersveiligheid op basis van ongevallendata en risicofactoren
Authors: HERMANS, Elke
BRIJS, Tom
WETS, Geert
Issue Date: 2008
Publisher: Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Citation: Jaarboek Verkeersveiligheid (2008).
Abstract: Het aantal letselongevallen en slachtoffers wordt vaak vergeleken tussen landen om een idee te krijgen van de relatieve prestatie inzake verkeersveiligheid. Het is echter zinvol om daarnaast de onderliggende risicofactoren (zoals alcohol, snelheid en voertuig) te beschouwen. Zo kunnen de goede en slechte aspecten met betrekking tot verkeersveiligheid ge├»dentificeerd worden voor elk land. Deze informatie is nuttig aangezien het inzicht geeft in de topics die dringende actie vereisen. Bovendien kan bij een internationale vergelijking een bepaald land als voorbeeldland naar voren geschoven worden voor een relatief slecht presterend land. Omdat de methode rekening houdt met de specifieke karakteristieken van elk land kan dit voorbeeldland verschillen voor meerdere landen. In dit onderzoek wordt de mate van verkeersveiligheid vergeleken voor 21 Europese landen. De laatste decennia is de verkeersactiviteit sterk toegenomen, wat zich vertaald heeft in extra verkeersproblemen. De wereldgezondheidsorganisatie schat het aantal verkeersdoden op wereldschaal op 1,2 miljoen en het aantal gewonden op 50 miljoen per jaar (WHO, 2004). Gegeven de gevolgen van onveiligheid is er een continue drang om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo heeft de Europese Unie een halvering van het aantal verkeersdoden vooropgesteld tussen 2000 en 2010 (EC, 2001). Ook Vlaanderen stelt ambitieuze doelen (Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen, 2007). Verschillende maatregelen kunnen aangewend worden om een daling in het aantal slachtoffers te bekomen. Het is echter noodzakelijk dat elk land hieruit de meest effectieve en geschikte set kiest. Het vergelijken van landen op basis van verkeersveiligheidinformatie levert hierbij nuttige inzichten.
URI: http://hdl.handle.net/1942/9548
Link to publication: http://www.verkeerskunde.be/publicaties/verkeer-mobiliteit/?id=68
ISBN: 981-238-066-3
Category: C1
Type: Proceedings Paper
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Final version118.02 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.