www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9411

Title: Hasselt Happy? Een onderzoek naar het welbevinden van de Hasselaren
Authors: VAN CRAEN, Maarten
ACKAERT, Johan
Issue Date: 2005
Publisher: Universiteit Hasselt
Abstract: Dit rapport bevat de resultaten van een survey-onderzoek over de leefbaarheid van de stad Hasselt en het welbevinden van de Hasselaren. Het onderzoek dat aan de basis ligt van dit rapport is beleidsondersteunend. Dit betekent dat de onderzoekers zich niet in de eerste plaats lieten leiden door het traditioneel wetenschappelijk paradigma, waarbij men eerst theorie├źn met mekaar confronteert en het resultaat van dit denkwerk vat in conceptuele kaders om ze daarna te toetsen aan de realiteit. De leidraad van dit onderzoek was daarentegen de concrete vraag van de stad Hasselt om bottom-up-informatie te verzamelen (over de ervaringen en de meningen van de inwoners) die gebruikt kan worden bij de uitstippeling van het beleid. In het eerste hoofdstuk plaatsen we dit onderzoek in een maatschappelijk en bestuurlijk kader. We beschrijven er ook uitvoerig de gebruikte methodologie. In het tweede hoofdstuk nemen we de stad Hasselt als geheel onder de loep. We gaan na welke algemene indruk de inwoners hebben van Hasselt, welke prioriteiten ze aan het stadsbestuur signaleren, of ze al dan niet tevreden zijn over het aanbod aan voorzieningen, of ze zich kunnen vinden in de nieuwe projecten die ontwikkeld worden en of ze Hasselt een veilige stad vinden. In het volgende hoofdstuk staat het wijkniveau centraal. In het vierde hoofdstuk staan we even stil bij een objectief aspect van de (on-) veiligheidsproblematiek: slachtofferschap van misdrijven. Hoeveel mensen werden het voorbije jaar slachtoffer en van welke delicten? We bekijken ook of er verschillen zijn tussen groepen met andere achtergrondkenmerken. Het stadsbestuur en de stadsdiensten staan centraal in het vijfde hoofdstuk. Hoe beoordelen de Hasselaren hun werking en hebben ze vertrouwen in het lokale bestuur en de stadsdiensten? In het zesde hoofdstuk nemen we de politieke en maatschappelijke participatie onder de loep. Hoe sterk zijn de Hasselaren betrokken bij het lokale politieke beleid? Hoe sterk is het sociale weefsel in de stad? En staan de Hasselaren open voor andere culturen? We ronden dit rapport af met een besluit, waarin we de belangrijkste bevindingen kort samenvatten.
Notes: Dit onderzoeksrapport kan besteld worden bij Maarten Van Craen (maarten.vancraen@uhasselt.be)
URI: http://hdl.handle.net/1942/9411
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.