www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9410

Title: Bekend én onbemind: de integratieparadox? Een onderzoek naar de sociaal-culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen uit minder welstellende buurten
Authors: VAN CRAEN, Maarten
ACKAERT, Johan
Issue Date: 2007
Publisher: Universiteit Hasselt
Abstract: In dit onderzoek proberen we een zicht te krijgen op de componenten van sociaal-culturele integratie. Meer concreet bestuderen we volgende deelaspecten: • Sociaal kapitaal • Taalgebruik en taalbeheersing • Wederzijdse beeldvorming • Waardeoriëntaties • Identiteitspatronen Hoewel Dagevos en Schellingerhout (2003) een conceptueel onderscheid maken tussen structurele en sociaal-culturele integratie doorkruisen de twee processen elkaar in de praktijk. Zo kunnen een grote culturele afstand, stereotypering en een gebrekkige taalkennis leiden tot moeilijkheden en/of discriminatie op de arbeidsmarkt. Aangezien we in eerder onderzoek hebben vastgesteld dat heel wat allochtonen het gevoel hebben gediscrimineerd te worden (Van Craen & Ackaert, 2006), kunnen we in dit onderzoek niet om die thematiek heen. Daarom besteden we ook aandacht aan volgende onderwerpen: • Discriminatiegevoelens • Vertrouwen in maatschappelijke actoren
Notes: Dit onderzoeksrapport is later herwerkt in een boek: zie: http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/311.aspx?pageID=20050609124856Z
URI: http://hdl.handle.net/1942/9410
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.