www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9390

Title: Evaluatie van de Belgische experimentele projecten daderhulpverlening/therapie inzake partnergeweld. Evaluation des projects de traitement/aide aux auteurs de violence entre partenaires
Authors: Aertsen, Ivo
Kumps, Nathalie
LEMBRECHTS, Lieve
Offermans, Anne-Marie
Issue Date: 2006
Publisher: Katholieke Universiteit Leuven, faculteit rechtsgeleerdheid, afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie
Abstract: Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van een onderzoek dat in opdracht van het federale Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd uitgevoerd in de periode oktober-december 2005. Het onderzoek heeft zich hoofdzakelijk toegespitst op het in kaart brengen en evalueren van drie Belgische experimentele projecten inzake de hulpverlening aan plegers van partnergeweld.
URI: http://hdl.handle.net/1942/9390
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.