www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9351

Title: MV United. Genderjaarboek 2008. Deel 1 Arbeid in vele vormen combineren.
Authors: STEEGMANS, Nico
DE BRUYN, Els
Marynissen, Tinne
Issue Date: 2008
Publisher: Steunpunt Gelijkekansenbeleid - ESF agentschap Vlaanderen - UHasselt - UA
Abstract: Deel I Arbeid in vele vormen combineren. Een internationaal perspectief. De gewijzigde levenslopen van vrouwen en mannen en vooral de intrede van vrouwen op de arbeidsmarkt heeft een en ander in beweging gezet op maatschappelijk maar ook op gezinsniveau. Wat is combinatiedruk en welke maatregelen neemt de overheid om deelname aan betaald werk mogelijk te maken en de combinatiedruk te verlichten? We gebruiken geharmoniseerde gegevens op vlak van arbeidsmarktdeelname, tijdsbesteding, kinderopvang en verlofstelsels om een internationale vergelijking toe te laten. In Deel II Wie doet wat? staat de betaalde en onbetaalde arbeid van werkende vrouwen en mannen in Vlaanderen centraal. Op basis van tijdbestedingsdata (VUB-TOR) construeren we indicatoren voor de verhouding van werkende vrouwen en mannen inzake tijdsbesteding aan betaalde arbeid enerzijds en anderzijds aan verschillende vormen van onbetaalde arbeid, zoals huishoudelijke arbeid, opvoeding en zorg voor kinderen, mantelzorg, en vrijwilligerswerk. Deel III Formele kinderopvang: een randvoorwaarde voor arbeidsmarktparticipatie. In dit deel komen de arbeidsmarktparticipatie van gezinnen en het aanbod en gebruik van kinderopvang in de verschillende Vlaamse provincies aan bod. Naast de algemene dekkingsgraad wordt er genuanceerd naar de behoeften van de werkende populatie via een weging a rato van de tewerkstellingssituatie van ouders. De gesubsidieerde dekkingsgraad geeft aan in welke mate de gesubsidieerde opvang in Vlaanderen de behoefte aan kinderopvang voor haar rekening neemt. Deel IV Helpen de druk te verlichten, staat in het teken van overheidsmaatregelen die gericht zijn op het ondersteunen van de combinatie betaalde en gezinsarbeid. Op basis van administratieve gegevens brengen we het gebruik in kaart van de mogelijkheden tot tijdelijk onderbreken van de loopbaan.
URI: http://hdl.handle.net/1942/9351
Category: B3
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.01 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.