www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9307

Title: Allochtonen in het hoger onderwijs in Vlaanderen
Authors: LENAERS, Steven
Issue Date: 2008
Publisher: Lemma
Citation: Tijdschrift voor hoger onderwijs, 26(1). p. 48-52
Abstract: Onderwijs wordt – terecht – beschouwd als de voornaamste hefboom om kansen van allochtone jongeren in de samenleving te vergroten. De huidige Vlaamse Minister van Onderwijs Vandenbroucke spreekt dan ook over de behoefte aan een tweede democratiseringsgolf binnen het onderwijs. Nu de meisjes hun achterstand hebben goed gemaakt en de jongens zelfs hebben ingehaald, is het de beurt aan de allochtone jongeren om een inhaalbeweging te starten. Deze inhaalbeweging is maatschappelijk van het grootste belang. Door de vergrijzing en ontgroening wordt het steeds belangrijker om al het aanwezige – en dus ook allochtone – talent optimaal in te zetten. Niettegenstaande deze maatschappelijke aandacht blijft het wetenschappelijk onderzoek terzake wat nahinken. Vooral het hoger onderwijs vormt nog grotendeels braakliggend terrein.
URI: http://hdl.handle.net/1942/9307
ISSN: 0168-1095
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2010
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.