www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/9256

Title: Longkankerrisico en blootstelling aan cadmium via het milieu : antwoord op de kritiek met toetsing van de causaliteit
Authors: NAWROT, Tim
Roels, H.
Thijs, L.
VANGRONSVELD, Jaco
Richart, T.
Van Hecke, E.
Staessen, J.
Issue Date: 2007
Citation: TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE, 63(2-3). p. 59-70
Abstract: Wij onderzochten of het risico van longkanker in verband staat met blootstelling aan cadmium via het leefmilieu. Daartoe werden 994 personen gerekruteerd door middel van een aselecte steekproef in gebieden met een hoge en een lage blootstelling aan cadmium. In de periode 1985-1989 maten wij bij deze proefpersonen de hoeveelheid cadmium die gedurende 24 uur via de urine werd uitgescheiden (een index van de levenslange blootstelling), evenals de cadmiumconcentratie in de bodem van hun moestuintjes. We volgden de cohorte tot oktober 2004. De cadmiumconcentratie in de bodem had een bereik van 0,8 tot 17,0 mg/kg. De gemiddelde cadmiumuitscheiding gedurende 24 uur bedroeg 12,3 nmol bij de proefpersonen in het verontreinigde gebied tegen 7,7 nmol per dag in het referentiegebied (p < 0,0001). Over 17,2 jaar (mediaan) kregen 53 deelnemers kanker met dodelijke afloop en 20 een niet-fatale neoplastische aandoening (resultaten geactualiseerd tot 31 oktober 2004). Hieronder waren 18 patiënten met dodelijke longkanker en 1 patiënt die een longkanker overleefde. In veelvoudig aangepaste analysen, waarbij rekening gehouden werd met geslacht, leeftijd en rookgewoonten, steeg het risico op longkanker met 70% (95%-betrouwbaarheidsinterval: 13-157%) voor iedere verdubbeling van de hoeveelheid cadmium uitgescheiden via de urine. Het longkankerrisico was 4,2 maal (1,2- 14,4) hoger in het verontreinigde gebied dan in het referentiegebied, en het steeg met 57% (11-124%) per verdubbeling van de cadmiumconcentratie in de bodem. In dit artikel stellen wij eerst een korte samenvatting voor van de eerder in het Engels gepubliceerde resultaten. Vervolgens rapporteren wij de resultaten van bijkomende analysen, die wij uitvoerden naar aanleiding van kritiek op onze primaire studie. Hierbij toetsen we onze oorspronkelijke en bijkomende studieresultaten aan de Bradford-Hill-criteria voor een oorzakelijk verband. We geven voorts een overzicht van de mogelijke mechanismen, waarbij cadmium van het leefmilieu overgaat naar de mens, en van de preventiemaatregelen die in met cadmium vervuilde gebieden genomen kunnen WORDEN
URI: http://hdl.handle.net/1942/9256
DOI: 10.2143/TVG.63.02/03.2000013
ISSN: 0371-683X
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validation: vabb, 2010
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A266.74 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.