www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Archive >
PhD theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8932

Title: Bijdrage tot de studie van sol-gelchemie voor de bereiding van perovskieten. Synthese en karakterisering van Pb(ZrxTi1-x)O3 en (La1-xSrx)CoO3
Authors: Nouwen, Ria
Advisors: Van Poucke, Lucien
Issue Date: 1999
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De bereiding, thermische behandeling en fasevorrrung van Pb(ZrxTi1-x)03 (PZT) en (La1-xSr1-x)Co03 (LSCO) staan in deze thesis centraal. De synthesemethode die gehanteerd wordt is de sol-gelmethode. Voor PZT is een solventgebaseerde solgelmetbode geoptimaliseerd, voor LSCO wordt getracht een goede precursor te maken aan de band van organische en watergebaseerde sol-gelmethoden. Ben goede sol-gelprecursor wil in de eerste plaats zeggen dat de precursoroplossing helder is, niet onderhevig aan precipitatie of segregatie en stabiel over een redelijke tijd. Het impliceert verder dat de metaalionen homogeen verdeeld zijn wanneer men er een gel van maakt. In het ideale geval blijft deze homogeniteit behouden tijdens de warmtebehandeling, zodat geen lange diffusieafstanden nodig zijn voor de transformatie van het amorfe gepyrolyseerde gel in de gewenste kristallijne fase. De sol-gelmethode is geen "straightforward"-techniek omdat de methode die bet best toegepast wordt voor de bereiding van een bepaald ( multimetaal-)oxide sterk afhankelijk is van de reactiviteit van de metalen in kwestie. Voor elk nieuw systeem zal men daarom moeten zoeken naar de juiste omstandigheden voor de bereiding van de precursor. Solvent, liganden, additieven en temperatuur be├»nvloeden bet resultaat. Het gebruik: van brugvormende en chelaterende reagentia biedt vaak een oplossing voor moeilijk te combineren metalen. (Uitreksel uit het besluit)
URI: http://hdl.handle.net/1942/8932
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A24.64 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.