www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/885

Title: Diversiteit aan het LUC. Actiegericht onderzoek naar de instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone studenten.
Authors: VAN CRAEN, Maarten
VAN HAEGENDOREN, Mieke
Issue Date: 2004
Publisher: Diepenbeek, UHasselt
Abstract: De democratisering van het onderwijs, die in de jaren '60 ingezet is, is in grote mate een succes. Toch participeren welbepaalde groepen minder aan het universitair onderwijs dan verwacht. Zo zijn allochtonen in de studentenpopulatie sterk ondervertegenwoordigd. Dat is niet alleen problematisch voor de allochtone jongeren in kwestie, maar ook voor de samenleving als geheel. De beperkte instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone studenten betekent een sociaal en economisch verlies. Daarom moet dringend een inhaalbeweging op gang gebracht worden. Doel van dit actiegericht onderzoek is vierledig. Vooreerst willen we de allochtone studentenpopulatie aan het LUC in kaart brengen. Vervolgens zullen we de knelpunten met betrekking tot de instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone studenten trachten op te sporen. Als we daar een zicht op hebben, gaan we op zoek naar mogelijke acties die de knelpunten kunnen wegwerken. In de laatste fase zullen een aantal van deze acties aan het LUC worden uitgewerkt.
URI: http://hdl.handle.net/1942/885
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A430.44 kBAdobe PDF

This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.