www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8817

Title: Het gebruik van cycloonas en staalgrit bij de in situ immobilisatie van metaalgecontamineerde bodems : een statistische benadering
Authors: Bijnens, Olga
Advisors: Carleer, Robert
Yperman, Jan
Issue Date: 2006
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Dit proefschrift omvat het onderzoek naar de metaalimmobilisatie als gevolg van additiefinmenging (cycloonas en staalgrit) in gecontamineerde bodems. Om dit te bewerkstelligen worden een-staps extracties uitgevoerd op zowel 'metaalbeladen' additieven en een 'metaalbeladen' controlebodem als op een gecontamineerde bodem. Aan de hand van deze extracties wordt, per element, een indeling gemaakt in mobiele en mobiliseerbare fractie. Dit laat de inschatting van de biobeschikbaarheid van een element toe. Een statistische analyse van de data wordt aangewend zodat aan de hand van correlatie- en regressie-analyse, informatie betreffende het immobilisatiemechanisme verkregen wordt. Het differentiëren van de groepen (ontstaan door additiefinmenging) gebeurt met behulp van statistische testen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/8817
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: PhD theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A21.68 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.