www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8691

Title: Voordelen voor het milieu van intermodaal transport
Authors: BRAEKERS, Kris
Advisors: JANSSENS, G.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In deze eindverhandeling wordt nagegaan hoe de externe kosten van intermodaal transport vergeleken kunnen worden met de externe kosten van unimodaal wegtransport. In eerste instantie worden de verschillende externe kosten die transport veroorzaakt toegelicht. Hierbij worden niet enkel de externe kosten met betrekking tot het milieu bekeken, maar worden eveneens de externe kosten van congestie en ongevallen beschreven. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier de verschillende externe kosten berekend kunnen worden. Het vervolg van de eindverhandeling handelt over de vergelijking van de externe kosten van intermodaal transport met die van unimodaal wegtransport. Deze vergelijking gebeurt eerst op basis van de externe kosten veroorzaakt over een bepaald traject. Omwille van de situatie-afhankelijkheid van externe kosten mogen de resultaten hiervan echter niet veralgemeend worden. Vervolgens worden twee modellen, die de externe kosten op een meer algemeen niveau vergelijken, besproken.
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major operationeel management en logistiek
URI: http://hdl.handle.net/1942/8691
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Eindverhandelingen 2007-2008
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A926.36 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.