www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8669

Title: Warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw. Economische analyse van de uitbating onder verschillende beheersvormen voor twee tuinbouwbedrijven
Authors: COMPERNOLLE, Tine
Advisors: THEWYS, T.
Issue Date: 2008
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Samenvatting In 2001 sloot Vlaanderen met de anderen gewesten een akkoord omtrent het klimaatbeleid waarin ze zich engageerde om tegen 2010 om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen met 22,2 Mton CO2 ' equivalenten. Om dit doel te bereiken zal ook de landbouwsector een bijdrage leveren. Zij hebben zich tot doel gesteld minstens 112 MWe aan WKK ' vermogen in de glastuinbouw in te zetten. Zonder WKK ' installatie wordt de nodige warmte opgewekt door een verwarmingsketel en de elektriciteit is afkomstig van een elektriciteitscentrale. Een WKK ' installatie bestaat voornamelijk uit een motor, generator en warmtewisselaar die maken dat warmte en elektriciteit gelijktijdig opgewekt worden. De tuinbouwer kan ervoor opteren om de WKK ' installatie te voorzien van een rookgascondensor en rookgasreiniger. Door een rookgascondensor te plaatsen, wordt ook de warmte uit de rookgassen gerecupereerd waardoor er dus meer warmte geproduceerd wordt en het thermisch rendement toeneemt. Wan
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/8669
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Eindverhandelingen 2007-2008
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.13 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.