www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/8536

Title: Een overzicht van de invloed van de massamedia op gezondheid en op geneeskundige consumptie: zijn er concrete gevolgen voor de geneeskundige praktijk?
Authors: VAN MIERLO, Jan
Issue Date: 2008
Citation: Domus Medica Congres - Wetenschap in uw praktijk: Het kruispunt tussen EBM en uw eigen expertise, 8, Antwerpen, België, 27 september 2008.
Abstract: Titel: Een overzicht van de invloed van de massamedia op gezondheid en op geneeskundige consumptie: zijn er concrete gevolgen voor de geneeskundige praktijk? Onderwerp en doel van de bijdrage: In deze paper wordt een wetenschappelijk literatuuroverzicht gegeven van de verschillende potentiële effecten van massamedia op de persoonlijke en publieke gezondheidspercepties en gezondheidsgedrag. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de positieve dan wel negatieve en de bedoelde dan wel de onbedoelde effecten. Daarnaast wordt besproken wat de invloed hiervan is op de dagdagelijkse medische praktijkvoering. Zo worden in dit kader ondermeer het ‘Telly-belly sydroom’, de (gewijzigde) risicoperceptie van mensen en de gestegen perceptie van empowerment van de patiënten besproken. Onderzoeksbasis van de bijdrage: Bovenstaand doel zal worden geconcretiseerd met behulp van gegevens die werden verzameld in het kader van een doctoraatsscriptie. Er zal gebruik worden gemaakt van een overzicht van de Vlaamse televisie-inhoud (fictie en non-fictie) - die aan de hand van een inhoudsanalyse werd geobjectiveerd - waarna zowel de inhoud van het nieuws als van de reclame kort zal worden besproken. Daarna zal ook dieper worden ingegaan op inhoud van krantenartikels die werden geanalyseerd met behulp van het Elektronische Nieuwsarchief (ENA). De wetenschappelijke literatuur waarnaar werd verwezen in de omschrijving van het doel zal m.a.w. worden aangevuld aan de hand van concrete voorbeelden uit het aanbod van de massamedia in Vlaanderen. Methode: Het onderwerp wordt gepresenteerd met behulp van een PowerPoint presentatie waarin verschillende voorbeelden zullen worden getoond. Aangezien het onderwerp niet meteen bekend is bij het grote publiek zal niet meteen gewerkt worden vanuit de puur communicatie- theoretische hoek, maar zal eerder met concrete voorbeelden worden gewerkt waardoor de impact van de massamedia duidelijk zal worden. Besluit: Het besproken onderzoek geeft aan dat de massamedia een grotere impact heeft op gezondheidsgerelateerde percepties, attitudes én gedrag.
URI: http://hdl.handle.net/1942/8536
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.