www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/7951

Title: Met goesting blijven werken en leren. Werkende praktijken
Authors: LAMBRECHTS, Frank
MARTENS, Hilda
POISQUET, Johan
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze uitgave maken we drie praktijkverhalen zichtbaar rond “hoe concreet te werken aan werkgoesting en organisatieontwikkeling binnen een organisatie”. We nemen de lezer mee in drie begeleidingstrajecten die vanuit het Werkgoesting-project zijn opgezet en/of ondersteund: (1) Generatief leren tussen ‘meester’ en ‘gezel’ ingebed in een ruimer ontwikkelingstraject van kennisdeling en opvolging binnen Veldeman Bedding, een fabrikant van matrassen en lattenbodems (2) Persoonlijke groei ingebed in een ruimer ontwikkelingstraject binnen Sirris (het vroegere WTCM), het collectief centrum van de Belgische technologische industrie (3) Een proces van werken aan werkgoesting via het ‘doorontwikkel’-traject van vzw Isis, een buurt- en nabijheidsdienst aanvullende thuishulp. We stellen telkens eerst de organisatie voor en verwoorden dan hoe het begeleidingstraject verlopen is: ‘met wie’ en ‘de manier waarop’ staat hierbij centraal. We illustreren met foto’s. Daar waar helpend kaderen we met theoretische reflecties. Achteraan kan u ter verdieping literatuurverwijzingen vinden. We geven een beeld van mogelijke verbeteringstrajecten en de manier waarop deze trajecten procesmatig aangepakt kunnen worden. Op die manier willen we tegemoetkomen aan de toenemende nood om een procesgerichte manier van werken zichtbaarder, concreter en duidelijker te maken. De manier waarop de drie trajecten in de organisaties zijn vormgegeven is niet simpelweg ‘over te nemen’ in andere organisaties juist omdat mede-eigenaarschap essentieel is. Maatwerk is daarom steeds noodzakelijk. Wel denken we dat de praktijkverhalen in deze uitgave nieuwe mogelijkheden en acties kunnen oproepen om eigen in-company trajecten in goede banen te leiden.
URI: http://hdl.handle.net/1942/7951
ISBN: 9789089130037
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.39 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.