www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/7940

Title: Onderwijsmonitor: Genderjaarboek 2007 - M/V united
Authors: STEEGMANS, Nico
MOTMANS, Joz
Issue Date: 2007
Publisher: ESF-agentschap Departement Werk en Sociale Economie
Abstract: Deel I GENDERMONITOR VOOR HET ONDERWIJS zoomt in op de indicatoren die voor gender in het onderwijs geformuleerd kunnen worden. Na een korte probleemstelling worden de indicatoren achtereenvolgens gepresenteerd en geduid. Op basis van de nota die de voorstellen bevat van de Vlaamse minister voor onderwijs Vandebroucke om zijn doelstellingen voor OCM te realiseren, komen we tot de volgende groepen indicatoren: groep 1: horizontale en verticale segregatie bij de schoolpopulatie; groep 2: horizontale en verticale segregatie bij het personeel; en groep 3: participatie van vrouwen en mannen in de schoolraden, participatieraden en ouderraden. Aan groep 2 hebben wij de participatie van vrouwen en mannen in de raden van bestuur, adviesraden en directiecomités van de Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs toegevoegd. Voor de derde groep ontbreken jammer genoeg registratiegegevens. Deel II MET EEN GENDERBRIL KIJKEN NAAR ONDERWIJSONDERZOEK gaat na hoe gendermechanismen en genderstereotiepen doorwerken in de onderwijssetting. We geven inleidend de relatie tussen genderstudies en onderwijskunde aan, waarna we de verschillen tussen jongens en meisjes in schoolloopbanen en prestaties bespreken. Vervolgens geven we ruim aandacht aan de verschillende verklaringsmodellen voor deze verschillen: de psychometrische, biologische, psychologische, sociale en onderwijskundige factoren. We sluiten af met het kort aanstippen van enkele ideeën om de ‘gender gap’ in het onderwijs te overbruggen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/7940
Category: B3
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.