www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/7703

Title: Welvaartsimplicaties van overheidsoptreden
Other Titles: De public interest benadering
Authors: DEBEN, Liesbet
Issue Date: 2005
Publisher: Steunpunt Verkeersveiligheid
Abstract: Diverse juridische regimes, zoals aansprakelijkheid, belastingen en directe overheids regulering zijn bij het verkeersveiligheidsbeleid betrokken. Het opgelegde regime is afhankelijk van de benadering van de regelgever. Ongeacht de terminologie en de werkwijze beogen alle vermelde methodes hetzelfde doel, namelijk het geven van prikkel aan rechtssubjecten zodat deze zich conformeren aan de vastgestelde beleidsdoelen. Bij de bepaling van het verkeersveiligheidsbeleid wordt de vraag gesteld op welke gronden de overheid zich bij de keuze uit het bestaande gamma aan rechtsregimes baseert en of deze keuze een gepast beleid toelaat. Daarom wordt vanuit rechtseconomisch perspectief de gedragssturing door de verschillende instrumenten beschreven. De centrale vraag is hier of het geldende recht de door de wetgever beoogde effecten teweegbrengt. Bij de beoordeling van de efficiĆ«ntie wordt uitgegaan van de assumptie dat de overheid het algemene belang in hun handelen centraal stelt. Natuurlijk moet bij de analyse van de verkeersveiligheidssituatie eerst de vraag worden beantwoord of overheidsinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt bij een bevestigend antwoord onderzocht of de gekozen overheidsmaatregel een aangepaste oplossing aanbiedt voor het gestelde probleem. Door de analyse van de verschillende rechtsregimes wordt de rol van de wetgeving bij de verbetering van de verkeersomgeving verduidelijkt. De resultaten van het onderzoek kunnen dienen als het vertrekpunt voor een de evaluatie van recht en beleid.
URI: http://hdl.handle.net/1942/7703
Link to publication: http://www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be/nl/modules/press_publications/show_publication.php?id=82
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version709.64 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.