www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/5691

Title: Data voor verkeersveiligheidsonderzoek in Vlaanderen
Authors: VAN DEN BOSSCHE, Filip
DANIELS, Stijn
VAN HOUT, Kurt
Issue Date: 2004
Publisher: Steunpunt Verkeersveiligheid
Series/Report: Steunpuntnota ; 2004-03
Abstract: Voor gedegen onderzoek is de nood aan beschikbare data groot. In deze nota geven we een overzicht van data die in Vlaanderen beschikbaar zijn of zouden moeten zijn voor verkeersveiligheidsonderzoek. Data voor verkeersveiligheidsonderzoek kunnen zeer divers van aard zijn. Daarom worden de verschillende soorten gegevens inhoudelijk gegroepeerd rond negen thema’s: infrastructuur, attitude en gedrag, voertuigtechnieken, mobiliteit en verplaatsingsgedrag, ongevallenstatistieken, secundaire ongevallendata, handhaving, tijdreeksen en tenslotte kostprijzen en waarderingen. Voor elk van deze thema’s staan we stil bij vier aspecten: gewenste gegevens, beschikbare gegevens, kwaliteit en volledigheid van deze gegevens en tenslotte de ontbrekende gegevens. Globaal kunnen we stellen dat er heel wat gegevens bestaan in Vlaanderen. De kwaliteit en beschikbaarheid zijn evenwel vaak erg matig. Om hieraan tegemoet te komen worden een aantal aanbevelingen gedaan naar de verschillende betrokken overheden.
URI: http://hdl.handle.net/1942/5691
Link to publication: http://www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be/nl/modules/press_publications/show_publication.php?id=60
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version827.72 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.