www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/5677

Title: De invloed van bevolkingsdichtheid op duurzame mobiliteit
Authors: ZWERTS, Enid
NUYTS, Erik
Issue Date: 2005
Publisher: CVS
Citation: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), Antwerpen, 24-25 November 2005.
Abstract: Het concentreren van de bevolking in dichtbevolkte gebieden kan een vorm van duurzame mobiliteit zijn, indien de emissies ten gevolge van verplaatsingen per persoon per dag lager zijn dan die van inwoners uit minder stedelijke gebieden. In dit artikel gaan we na met behulp van de data uit het Vlaamse Onderzoek Verplaatsinggedrag of er een verschillend verplaatsingsgedrag bestaat afhankelijk van de woonplaats van de respondent. De woonplaatsen worden opgesplitst in klassen met verschillende populatiedichtheden. Het aantal verplaatsingen per persoon per dag verschilt meer tussen de verschillende klassen van populatiedichtheden dan het aantal kilometer per persoon per dag. De meest uitgesproken verschillen worden gevonden voor verplaatsingen te voet en met BTM, die vaker voorkomen in de gebieden met de hoogste populatiedichtheid. Als we de resultaten koppelen aan de bijbehorende emissies, dan zijn personen uit de klasse met de tweede grootste populatiedichtheid [1601 – 2250 inw./km²] de meest vervuilende. In eerste instantie lijkt het alsof personen uit de klasse met de grootste populatiedichtheid de minst vervuilende zijn. Maar bij een sensitiviteitsanalyse is dit resultaat minder stabiel.
Concentrating the population in areas with high population density might introduce a way of sustainable transportation, if emissions caused by travelling per person per day are lower for inhabitants of high density areas than of low density areas. In this paper we investigate with data of the Flemish Travel Survey if travel behaviour differs between inhabitants of different classes of population density areas. The number of trips per person per day differs more between the different classes than the number of kilometres travelled per person per day. The most pronounced differences between the classes are found for numbers of trips /kilometres travelled by foot and by local public transport (bus, tram, metro). These travel modes are more used in areas with high population density. When these results are linked with the emissions of the transport modes used, it is found that the class with the second highest population density [1601 – 2250 inhabitants./km²] have the highest emissions per person per day. Initially, it seems as if the inhabitants of the highest density areas pollute the least. But this result is less stable when performing a sensitivity analysis.
URI: http://hdl.handle.net/1942/5677
Link to publication: http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs05_17.pdf
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Conference version148.92 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.