www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/522

Title: Stadsmonografie Genk
Authors: GOFFIN, Ilse
VAN HAEGENDOREN, Mieke
Issue Date: 2003
Publisher: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Abstract: Deze stadsmonografie is een cartografische en sociografische weergave van de economische, fysische en sociaal-culturele situatie van Genk. Deze weergave gebeurt vanuit het oogpunt van de bewoners en de gebruikers. We maken hierbij gebruik van cijfers, statistieken en indicatoren. Meestal zijn deze gebaseerd op objectief meetbare omgevingsfactoren. Maar soms zijn ook meningen, opinies en belevingen opgenomen. Genk wordt zowel doorheen de tekst als in de cijfergegevens steeds vergeleken met Vlaanderen in zijn geheel en met de groep van de dertien Vlaamse centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Deze centrumsteden telden op 1 januari 2002 1.469.275 inwoners. Genk neemt met zijn inwonersaantal van 62.949 inwoners 4,3% van het inwonersaantal van de centrumsteden voor zijn rekening. Behalve met Vlaanderen en de centrumsteden worden de cijfergegevens van Genk in de opgenomen tabellen ook vergeleken met een naburige stad. In het geval van Genk is deze vergelijkingsstad buurgemeente Hasselt met haar 68.771 inwoners. Om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen is deze vergelijking echter niet in de tekst opgenomen. De meeste opgenomen cijferreeksen beschouwen een periode van tien jaar: 1991–2000. Wanneer de periode waarover gegevens beschikbaar zijn korter is, wordt dit vermeld in de tekst. Recentere gegevens zijn echter ook opgenomen. Alle cijfergegevens zijn samengevat rond kwaliteitstrefwoorden zoals bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Elk hoofdstuk draait rond zo’n trefwoord en wij stellen ons telkens de vraag in welke mate Genk aan deze kwaliteit beantwoordt. Wij overlopen nu kort de thema’s die in deze stadsmonografie aan bod zullen komen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/522
Link to publication: http://www.thuisindestad.be/html/monograf/downloads/SM_Genk2003.pdf
Category: B3
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.91 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.