www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/4005

Title: Social norms and traffic safety, a cross-country analysis in the EU-15
Authors: VROLIX, Klara
VEREECK, Lode
Issue Date: 2006
Publisher: Steunpunt verkeersveiligheid STVV
Series/Report no.: RA-2006-84
Abstract: Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de determinanten die de verschillen in verkeersveiligheid in een aantal Europese landen verklaren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een panel data regressiemodel met data van 15 Europese landen over de tijdsperiode 1995-2002. De verkeersveiligheidssituatie van een land werd uitgedrukt in het aantal verkeersdoden (30 dagen). Mogelijke verklarende variabelen omvatten ondermeer infrastructurele, transport-, socio-economische en demografische indicatoren. Bovendien werd de impact van sociale normen, uitgedrukt in het corruptieniveau van een land, op de verkeersveiligheid getest. In het uiteindelijke model werden volgende significante verklarende variabelen weerhouden: de Corruption Perceptions Index (corruptieniveau), Alcoholconsumptie per capita, het Bruto Nationaal Product per capita en het totaal aantal gereden passagierskilometers.
URI: http://hdl.handle.net/1942/4005
Link to publication: http://www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be/nl/modules/press_publications/show_publication.php?id=106
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version678.16 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.