www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/3992

Title: Een administratieve kostenschatting van de Belgische en de Nederlandse verkeersboete
Authors: DEBEN, Liesbet
Issue Date: 2006
Publisher: Steunpunt Verkeersveiligheid - STVV
Abstract: Sinds de invoering van de bestuurlijke boete wordt deze sanctie op diverse juridische domeinen als een alternatief voor de strafrechtelijke boete naar voren geschoven. De eerste reden die hiervoor wordt aangehaald is dat het strafrecht geen passend antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen kan bieden. Omdat het maatschappelijke welvaartsverlies van een lichte verkeersovertreding niet opweegt tegen de kosten van de strafrechtelijke procedure zou de bestuurlijke procedure ook in België de lichte verkeersovertredingen kunnen sanctioneren tegen lagere kosten. Om deze stelling te onderzoeken wordt de huidige Belgische procedure beschreven. In België biedt de onmiddellijke inning namelijk een alternatief voor de bestuurlijke verkeersboete. Deze strafrechtelijke procedure is vergelijkbaar met de bestuurlijke boeteprocedure en komt ook alleen maar in aanmerking voor lichte en eenvoudige verkeersovertredingen die ook door de bestuurlijke verkeersboete kunnen worden gesanctioneerd. Na de verduidelijking van de procedures wordt een kostenraming opgesteld van de administratieve kosten van de Nederlandse en de Belgische verkeersboete. Zo wordt bepaald of de kosten van deze alternatieve strafrechtelijke boetes vergelijkbaar zijn met de bestuurlijke verkeersboete. Uit het opgebouwde kostenmodel blijkt alvast van wel. In tegenstelling tot de verwachtingen blijkt op basis van de schatting van de administratieve procedurekosten dat zowel per fase als voor de hele procedure kan worden besloten dat het Belgische alternatieve sanctioneringssysteem lagere administratieve kosten heeft en bijgevolg niet omwille van administratieve kostenredenen moet worden aangepast. Als dusdanig biedt de Belgische alternatieve sanctionering van lichte en eenvoudige verkeersovertredingen eveneens een volwaardig alternatief voor de bestuurlijke verkeersboete.
There are a number of legal regimes present in traffic safety policy. Regardless the method government applies, it always serves the same purpose. The grounds on which a government decides to use a particular legal regime is also based upon the preventive incentive and the administrative costs of the sanction. Assuming similar preventive incentives from both the administrative traffic fine and the criminal traffic fine for simple and light traffic offences, the administrative costs of the sanctions will be the decisive factor. Mostly the administrative fine is seen as the procedure generating the lowest costs. This is mostly the case, but Belgium uses simplified criminal procedures to sanction minor traffic offences. The question now is whether the assumption of the lowest cost of an administrative traffic fine in comparison to the criminal fine also applies in Belgium. In order to find out what the administrative costs of the Belgian simplified criminal procedures are, an estimation of the costs will take place after the description of both the Belgian an the Dutch procedure of sanctioning minor traffic offences. The research shows that whereas it is obvious that the administrative costs of the traditional criminal fine are larger than the administrative costs of the administrative traffic fine, it is not the case with the Belgian alternative criminal sanctions (onmiddellijke inning en minnelijke schikking, also called transaction). In contradiction to the expectations, the estimated administrative costs of the Belgian criminal alternative sanctions are lower than the administrative costs of the Dutch administrative traffic fine leading to the conclusion tat for Belgian legislators the administrative costs are no longer a reason to adept administrative traffic fine for simple and light traffic offences.
URI: http://hdl.handle.net/1942/3992
Link to publication: http://www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be/nl/modules/press_publications/show_publication.php?id=123
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version1.55 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.