www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/291

Title: Stadsmonografie Turnhout
Authors: MERTENS, Tinne
GOFFIN, Ilse
VAN HAEGENDOREN, Mieke
Issue Date: 2004
Publisher: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Abstract: Deze stadsmonografie is een sociografische weergave van de economische en sociaal-culturele situatie in Turnhout. Deze weergave gebeurt vanuit het oogpunt van de bewoners en de gebruikers. We maken hierbij gebruik van cijfers, statistieken en indicatoren. Meestal zijn deze gebaseerd op objectief meetbare omgevingsfactoren, maar soms zijn ook opinies en belevingen opgenomen, zoals in de cijfers van de veiligheidsmonitor. Turnhout wordt zowel doorheen de tekst als in de cijfergegevens vergeleken met Vlaanderen in zijn geheel en met de groep van de dertien Vlaamse centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Deze centrumsteden telden op 1 januari 2003 1.478.542 inwoners. Turnhout neemt met zijn 39.235 inwoners 2,65% van het inwoneraantal van de centrumsteden voor zijn rekening. Behalve met Vlaanderen en de centrumsteden worden de cijfergegevens in de opgenomen tabellen ook vergeleken met een stad met een gelijkaardig profiel. In het geval van Turnhout is deze vergelijkingsstad Roeselare met zijn 55.140 inwoners. De meeste opgenomen cijferreeksen beschouwen een periode van twaalf jaar: 1991-2002. Alle cijfergegevens zijn samengevat rond kwaliteitstrefwoorden zoals bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Elk hoofdstuk draait rond een trefwoord en er wordt telkens nagegaan in welke mate Turnhout aan deze kwaliteit beantwoordt. Hierna worden de thema’s die in deze stadsmonografie aan bod zullen komen kort overlopen. Deze monografie maakt deel uit van een reeks van 13 monografieën over de Vlaamse centrumsteden. Een monografie geeft van een stad een samenhangend beeld en situeert haar ten opzichte van de andere Vlaamse steden en ten opzichte van Vlaanderen in zijn totaliteit. Diverse cijfers en statistieken worden gebundeld in één leesbaar document en de trends die daarin vervat zitten, worden verduidelijkt via aangepaste grafieken, toelichtingen en synthetische beschrijvende statistiek. Deze reeks is een initiatief van de Vlaamse overheid en wordt aangeboden aan de betrokken steden. De monografieën zijn bedoeld voor zowel beleidsmensen, investeerders, middenveld als geïnteresseerde burgers.
URI: http://hdl.handle.net/1942/291
Category: B3
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.16 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.