www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/26716

Title: De procesbekwaamheid van ouders en kinderen bij het instellen van een georganiseerd administratief beroep en een vernietigingsberoep bij de Raad van State tegen examenbeslissingen in het secundair onderwijs
Authors: DeCock, Marie
Issue Date: 2018
Citation: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2017(4), p. 262-274
Abstract: Kinderen moeten hun belangen in rechte kunnen verdedigen. Ook in het onderwijscontentieux moet een kind die mogelijkheid hebben. Hierbij rijst een aantal vragen: wat zijn de juridische gevolgen van het minderjarig zijn van een kind inzake zijn procesbekwaamheid om op te treden tegen de beslissing van een klassenraad om hem een oriënteringsattest C toe te kennen? Kunnen ouders optreden tegen een dergelijk oriënteringsattest in naam van hun meerderjarig kind? Verschilt die regeling bij een georganiseerd administratief beroep met de procedure bij de Raad van State? Deze bijdrage beoogt uiteen te zetten wie in naam van het kind een initiatief kan nemen tot het op ontvankelijke wijze instellen van een georganiseerd administratief beroep en een vernietigingsberoep bij de Raad van State, in het kader van examenbeslissingen in het secundair onderwijs. In een eerste onderdeel wordt onderzocht of het minderjarig zijn van het kind een absolute hakbijl is voor zijn eigen procesonbekwaamheid en de procesbekwaamheid van zijn ouders (I). Het tweede onderdeel focust op de vraag of het meerderjarig worden van het kind er in elk geval voor zorgt dat hij procesbekwaam is en of dit ervoor zorgt dat zijn ouders niet meer in zijn naam kunnen optreden (II). Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen het instellen van een georganiseerd administratief beroep en het instellen van een vernietigingsberoep bij de Raad van State.
URI: http://hdl.handle.net/1942/26716
ISSN: 0778-0443
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version142.36 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.