www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/26675

Title: De beoordeling van de mobiliteitsimpact bij een vergunningsaanvraag. Steeds vaker een struikelblok?
Authors: Jacobs, Sarah
Vanheusden, Bernard
Issue Date: 2018
Citation: Milieu- en energierecht, 2018(1), p. 25-33
Abstract: Het geannoteerde arrest is het ondertussen veertiende arrest van de Raad van State i.v.m. het carrouseldossier voor de uitbating van een zandgroeve te Neerijse. Voornamelijk het verkeersprobleem vormt een struikelblok voor de Raad van State. Inmiddels heeft de Raad van State de afgeleverde milieuvergunning reeds vier keer vernietigd. De Raad oordeelt dat de mobiliteitsgeneratie van een inrichting een problematiek is die het leefmilieu in de ruime omgeving van een inrichting raakt en die derhalve moet betrokken worden bij de beoordeling van een milieuvergunningsaanvraag. De verkeersproblematiek moet daarenboven niet enkel beoordeeld worden vanuit milieuhygiënisch oogpunt, maar moet tevens betrokken worden bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede plaatselijke ordening. In het besproken arrest schorst de Raad van State de milieuvergunning voor de uitbating en de uitbreiding van de zandgroeve, aangezien de vergunningverlenende overheid onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de impact van de inrichting op de reële verkeerstoestand ter plaatse, waardoor zij op het eerste gezicht het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden.
URI: http://hdl.handle.net/1942/26675
ISSN: 1373-4342
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version156.76 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version138.38 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.