www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/26148

Title: Gerechtelijke bemiddeling: knelpunten & mogelijkheden
Authors: Hensen, Wendy
Issue Date: 2018
Publisher: Die Keure
Abstract: Na meer dan tien jaar praktijkervaring met de Bemiddelingswet, die overigens op het punt staat ingrijpend gewijzigd te worden, is het de hoogste tijd voor een evaluatie. Wat is de huidige stand van zaken op vlak van bemiddeling? Het onderzoek focust op de gerechtelijke fase, wanneer de rechtszoekende bij justitie aanklopt voor hulp bij zijn conflictoplossing. Welke rol/verantwoordelijkheid is er in dit geval weggelegd met betrekking tot bemiddeling? Zowel in hoofde van de overheid als in hoofde van belangrijke juridische actoren zoals advocaten, magistraten en notarissen. Welke ruimte is er nog voor bemiddeling en hoe pakken we dit dan best aan? Er wordt meer bepaald gezocht naar een antwoord op volgende prangende vraag: hoe kunnen wetgeving, beleid en de gerechtelijke organisatie een faciliterend juridisch kader bieden voor het gebruik van bemiddeling in rechtszaken? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt niet louter berust op een klassieke literatuurstudie. Het onderzoek bestaat ook uit een belangrijk empirisch luik: een bevraging waaraan maar liefst 1.600 Belgische advocaten, magistraten, notarissen en erkende bemiddelaars hebben deelgenomen. Aan de hand van interviews, focusgroepen en een grootschalige enquête kon cruciale informatie bekomen worden omtrent de huidige stand van zaken van de Belgische bemiddelingspraktijk en de noden en wensen in het veld. Op basis van een grondige juridische analyse van de bevindingen, komt de auteur tot enkele concrete voorstellen om het juridisch kader en de gerechtelijke organisatie beter af te stemmen op het gebruik van bemiddeling (en andere ADR) in de gerechtelijke fase. Ook recente evoluties en de nakende wetswijzigingen blijven hierbij niet onbesproken.
URI: http://hdl.handle.net/1942/26148
ISBN: 9789048632893
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.