www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/26064

Title: De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof: Overzicht van rechtspraak 2016
Authors: Bijnens, Daan
Fransen, Dennis
Potargent, Sanne
Theunis, Jan
Issue Date: 2018
Citation: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2018(3), p. 131-175
Abstract: Deze bijdrage biedt voor de elfde keer een overzicht van de grondrechtenrechtspraak van het Grondwettelijk Hof.1 Enkele opvallende arresten van de besproken jaargang zijn het arrest over de Seksismewet (nrs. 21 en 23), het arrest over de dubbele achternaam (nrs. 13 en 107), het arrest over het rookverbod in publieke ruimten (nrs. 35 en 109), het arrest over de class actions (nrs. 65 en 113), het arrest over de politiedatabanken (nrs. 22 en 106), de arresten over de planschadevergoeding (nrs. 40 en 41), het arrest over de persoonsvolgende financiering voor gehandicapten (nrs. 5 en 124) en het arrest over de betwisting van vaderschap in de zaak-Boël (nrs. 15, 16 en 105). Voorts kreeg het Hof de gelegenheid zich uit te spreken over de impact van herstellen bezuinigingsmaatregelen, zoals de indexsprong, op bepaalde grondrechten (nrs. 27, 28, 33, 120, 126, 127, 134 en 135) en nam het Hof in arrest 62/2016 een opmerkelijk standpunt in over de verhouding tussen de Grondwet en het Unierecht (nr. 6), dat in de toekomstige rechtspraak gevolgen kan hebben voor de grondrechtenbescherming. Het Hof merkt in dat laatste arrest ook op dat de wetgevers, bij het waarborgen van de economische, sociale en culturele rechten, rekening dienen te houden met de gevolgen van hun beleid voor toekomstige generaties (nr. 115)
URI: http://hdl.handle.net/1942/26064
ISSN: 0040-7437
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version - main article350.44 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version1.01 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.