www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25937

Title: De eigenheden voor de concessie van diensten en werken
Authors: Van Garsse, Steven
Issue Date: 2018
Publisher: Intersentia
Citation: Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 16(2), p. 127-134
Series/Report: Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed
Abstract: Het jaar 2017 was een niet onbelangrijk jaar wat het aanbestedingsrecht betreft. Op het gebied van concessies voltrok zich immers een copernicaanse omwenteling. Door de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten worden concessies van openbare werken immers niet langer geregeld in de overheidsopdrachtenregelgeving, maar voortaan in een aparte wetgeving.1 Maar er is meer: voortaan worden ook concessies van diensten uitdrukkelijk wettelijk geregeld, daar waar voor dergelijke contracten tot voor kort steevast moest worden teruggegrepen naar algemene principes en beginselen.2 In deze bijdrage worden in hoofdlijnen enkele van de belangrijkste nieuwigheden gesitueerd met als rode draad de eigenheden van concessies van werken en diensten. De bijdrage start zeer kort met de afbakening van het begrip concessie (van werken en diensten) ten opzichte van overheidsopdrachten. Het belang van het onderscheid wordt vervolgens geïllustreerd met een uiteenzetting over de duurtijd en de raming van concessies en een aantal aandachtspunten bij de plaatsing van concessies. Daarna wordt iets uitgebreider stilgestaan bij de uitvoering van concessies. Dat thema kreeg immers in de rechtsleer vooralsnog weinig aandacht, zodat een iets meer uitgebreide analyse zich in casu opdringt.3 De bijdrage rondt af met enkele bedenkingen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25937
ISBN: 9789400009554
ISSN: 1781-989X
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version594.81 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.