www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25900

Title: De handhavingsbevoegdheid van het Grondwettelijk Hof in het prejudicieel contentieux dan toch door de bijzondere wetgever erkend
Authors: Bortels, Heidi
Issue Date: 2017
Citation: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 207(3), p. 166-171
Abstract: Het Grondwettelijk Hof heeft van de bijzondere wetgever een mooi kerstcadeau gekregen: terwijl die wetgever in 2003 nog uitdrukkelijk heeft geweigerd om het Hof de bevoegdheid toe te kennen om in een prejudicieel arrest de gevolgen van een ongrondwettig verklaarde bepaling te handhaven, is hij bij de bijzondere wet van 25 december 20161 toch aan die wens van het Hof tegemoetgekomen. Daartoe werd een nieuw tweede lid in artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ingevoegd, dat bepaalt: “Zo het Hof dit nodig oordeelt, wijst het, bij wege van algemene beschikking, die gevolgen van de ongrondwettig bevonden bepalingen aan welke als gehandhaafd moeten worden beschouwd of voorlopig gehandhaafd worden voor de termijn die het vaststelt”. Weliswaar loopt de bijzondere wetgever hiermee enigszins achter de feiten aan, nu het Grondwettelijk Hof – bij gebrek aan optreden van de bijzondere wetgever – zichzelf die bevoegdheid reeds had toegekend bij het arrest nr. 125/2011 van 7 juli 2011. In het licht van de rechtszekerheid kan het niettemin worden toegejuicht dat die bevoegdheid, meer dan vijf jaar en tien prejudiciële gevolgenhandhavingen later, in de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof wordt bevestigd. In deze bijdrage wordt die nieuwe procedurele bevoegdheid van het Hof besproken. Vooreerst wordt de praetoriaanse bevoegdheidsuitbreiding van het Hof in herinnering gebracht (I) en wordt de rechtspraak geanalyseerd waarbij het Hof reeds gebruik heeft gemaakt van die bevoegdheid (II), alvorens wordt ingegaan op de nieuwe bijzondere wetsbepaling (III).
URI: http://hdl.handle.net/1942/25900
ISSN: 0040-7437
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version80.67 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.