www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25842

Title: Vergoeding pandregister: een retributie of toch maar een belasting...?
Authors: Appermont, Niels
Bonne, Tom
Leroy, Julie
Issue Date: 2018
Citation: Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 69(3), p. 35-39
Abstract: Na jaren van uitstel en afstel is het Nationaal Pandregister eindelijk een feit. De wet van 11  juli 2013 (hierna: wet roerende zekerheden) creëerde het pandregister, en delegeerde de opdracht om de werking ervan te regelen aan de Koning.1 Die taak is volbracht bij koninklijk besluit van 14  september 2017.2 Door de publicatie van dit KB in het Belgisch Staatsblad zal de wet roerende zekerheden vanaf 1 januari 2018 in werking kunnen treden. Jammer genoeg hebben de jarenlange besluitvormingen en heroverwegingen er (mogelijk) niet voor gezorgd dat die wetgeving de fiscale grondbeginselen respecteert. Uit wat volgt zal immers blijken dat, niettegenstaande het gegeven dat de wet roerende zekerheden een in de eerste plaats burgerrechtelijke aangelegenheid regelt, de bestaande regeling mogelijk ook een problematiek van fiscaalrechtelijke aard met zich meebrengt.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25842
ISSN: 0772-6465
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version90.75 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version104.57 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.