www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25815

Title: Over de taak van de rechter, het recht van verdediging en het ambtshalve toepassen van rechtsregels: geldt dit ook voor de bewijsregels?
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2017
Citation: Rechtskundig weekblad, 81(5), p. 175-180
Abstract: Door een vordering af te wijzen op grond van de ambtshalve aangevoerde reden dat de eiser geen akte voorlegt waaruit de beweerde verbintenis van de verweerder tot betaling van een bedrag van 56.017,28 voor tuin- en terrasaanleg zou kunnen blijken en om reden dat het bewijs door getuigen en feitelijke vermoedens niet is toegelaten, aangezien de te bewijzen rechtshandeling een overeenkomst betreft waarvan de waarde 375 euro te boven gaat, zonder dit middel aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen, schendt de rechter het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25815
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version173.13 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.