www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25808

Title: Het subsidiaire karakter van de verrijking zonder oorzaak bekeken vanuit procesrechtelijke bril: de contouren verfijnd?
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2015
Citation: Rechtskundig weekblad, 79(24), p. 941-946
Abstract: De rechter is ertoe gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregels. Hij heeft de verplichting, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, ambtshalve de rechtsgronden op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen. Hiermee moeten worden gelijkgesteld de feiten die de rechter zelf naar voor heeft gebracht uit de elementen die hem regelmatig door de partijen werden voorgelegd.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25808
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version196.59 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.