www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25804

Title: De voorlopig bewindvoerder als volwaardig vennootschapsorgaan: procesrechtelijke implicaties voor betekeningen aan de vennootschap in vereffening
Authors: Van Den Bergh, Bart
Issue Date: 2016
Citation: Rechtskundig weekblad, 80(6), p. 220-225
Abstract: Krachtens art. 42, 7° Ger.W. worden de betekeningen aan in vereffening zijnde vennootschappen gedaan op hun maatschappelijke zetel of op de woonplaats van één van de vereffenaars of, indien er geen vereffenaar is, aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de laatste maatschappelijke zetel was gevestigd. De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met een algemene opdracht heeft tot gevolg dat de gewone bestuursorganen tijdens de duur van dit mandaat hun vertegenwoordigingsbevoegdheid verliezen. Wanneer in een vennootschap in vereffening een voorlopig bewindvoerder met algemene opdracht is aangesteld, kunnen betekeningen aan deze vennootschap, tijdens de duur van het mandaat van de voorlopige bewindvoerder, bij gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van één van de vereffenaars, niet meer rechtsgeldig aan de persoon of op de woonplaats van deze laatste worden gedaan.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25804
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version163.7 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.