www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25528

Title: Compendium van het personen- en familierecht
Authors: Declerck, Charlotte
Senaeve, Patrick
Issue Date: 2017
Publisher: Acco
Series/Report: Studie juri
Abstract: In dit Compendium van het personen- en familierecht worden de begrippen en de voornaamste regels van het Belgische personen- en familierecht op een gestructureerde en vlot toegankelijke manier uitgeschreven. Nadat in de vorige edities de talrijke wetgevende hervormingen van de jaren 2006-2015 werden opgenomen, werden in deze editie nieuwe wetten verwerkt, o.m. de reparatiewet van 25 december 2016 aangaande de naamsoverdracht, de wet van 20 februari 2017 tot wijziging van de adoptiewetgeving, de wet van 19 maart 2017 tot invoering van een statuut voor pleegzorgers, de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van de regels inzake transgenders, en de wet van 6 juli 2017 (potpourri V) met talrijke wijzigingen inzake familie(proces)recht. Verder werden sinds de vorige editie door het Grondwettelijk Hof opnieuw talrijke arresten geveld in de materie van het personen- en familierecht – vooral inzake afstamming – waarvan de overgrote meerderheid een strijdigheid van de wet met de grondwet vaststelde. Ook deze rechtspraak en de consequenties ervan voor de rechtspraktijk werden verwerkt. In de 16de editie van dit standaardwerk, waarvan de eerste editie van de hand van Patrick Senaeve reeds dateert van 1989, hebben de auteurs al deze belangrijke evoluties geïntegreerd in een globale analyse van het Belgische personen- en familierecht, zodat de lezer een volledig en up-to-date overzicht aangeboden krijgt.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25528
ISBN: 9789463442657
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.