www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25451

Title: Het Vlaams Onteigeningsdecreet en de ruimtelijke ordening
Authors: Verbist, Stijn
Issue Date: 2017
Citation: TROS (Brugge), 2017(86), p. 83-102
Abstract: Als onteigening gericht is op gebiedsontwikkeling, blijft in het kader van een procedure de exceptie van een gebrek aan onteigeningsnoodzaak wegens zelfrea­lisatie zelden achterwege. Zeker als bij het bepalen van de onteigeningsvergoeding toepassing wordt gemaakt van het beginsel van de planologische neutraliteit, is het verschil tussen onteigend worden, enerzijds, en de grond zelf kunnen realiseren, an­derzijds, bijzonder groot. Door in de regeerverklaring de zelfrealisatie uitdrukkelijk te erkennen, gaf de Vlaamse Regering enige hoop aan eigenaars. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe die erkenning vorm gekregen heeft in het nieuw Vlaams Ont­eigeningsdecreet van 24 februari 2017. Welke verplichtingen rusten op de eigenaar die de exceptie met succes wil inroepen, en welke invloed heeft een zelfrealisatie­ verzoek op de discretionaire bevoegdheid van de overheid die tot onteigening wil(de) overgaan?
URI: http://hdl.handle.net/1942/25451
ISSN: 1371-8274
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version312.26 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.