www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25418

Title: Alternatieve conflictoplossing met de overheid
Authors: Lancksweerdt, Eric
Issue Date: 2017
Publisher: Die Keure / La Charte
Series/Report: Administratieve Rechtsbibliotheek (AR)
Series/Report no.: 19
Abstract: Overheidsinstanties grijpen diep in ons leven in. Uiteraard leidt dit af en toe tot conflicten. Denk maar aan grote dossiers, zoals Uplace. Maar even goed gaat het om tal van kleine zaken die zelden de pers halen, zoals het aanvechten van een benoeming of een vergunning, een schadegeval, een tuchtzaak. Hoe kunnen conflicten met de overheid worden opgelost zonder naar de rechter te stappen? Dit boek geeft een antwoord op die vraag. * Voor ons land het eerste omvattend handboek over alternatieve conflictoplossing (ADR) in de bestuurlijke sector. * Theoretische inzichten worden verweven met tal van praktische tools en voorbeelden. * Helder overzicht van de diverse vormen van ADR: onderhandelen, bemiddelen, minnelijke schikking, de verzoenende rol van deskundigen, … * Praktische toepassing van ADR op de verschillende domeinen van het overheidsoptreden: leefmilieu, onderwijs, personeelsconflicten,… * Multidisciplinaire insteek. De juridische aspecten van ADR worden samen gebracht met inzichten omtrent conflicten, communicatie, onderhandelen, enz. Een absolute must voor iedereen die op zoek is naar methodes om conflicten met de overheid op een snelle, efficiënte en pragmatische manier op te lossen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25418
ISBN: 9789048630578
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.49 MBAdobe PDF
Proof of peer review 1117.77 kBAdobe PDF
Proof of peer review 2119.48 kBAdobe PDF
Proof of peer review 3133.19 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.