www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25410

Title: Juristen kunnen nog beter omgaan met trauma in een juridische context
Authors: Casteleyn, Ybe
Lancksweerdt, Eric
Issue Date: 2017
Citation: De Juristenkrant, 2017(355), p. 13-13
Abstract: Asielzoekers leggen soms tegenstrijdige, onsamenhangende verklaringen af waardoor hun asielaanvraag als ongeloofwaardig wordt beschouwd. Een weinig steekhoudend verhaal kan nochtans te wijten zijn aan traumatische ervaringen in het land van herkomst of tijdens de reis naar West-Europa. Op die manier kan iemand die in zijn land van herkomst vervolgd wordt, toch zijn asielaanvraag geweigerd zien. Het is maar een van de vele voorbeelden die volgens Ybe Casteleyn en Eric Lancksweerdt illustreren dat het van belang is om in een juridische context trauma te herkennen en er op een gepaste wijze mee om te gaan.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25410
Link to publication: https://www.uhasselt.be/Documents/faculteiten/rechten/ArtikelJuristenkrantTrauma.Pdf
ISSN: 1374-3538
Category: M
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version222.45 kBAdobe PDF
Non peer-reviewed author version666.96 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.