www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25407

Title: Conflictmanagement bij de overheid: hoe veelzijdig aanpakken?
Authors: Lancksweerdt, Eric
Issue Date: 2017
Citation: Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement, 6(2), p. 21-38
Abstract: Conflicten tussen overheden en maatschappelijke spelers worden soms niet optimaal aangepakt. Het is mogelijk te streven naar een veelzijdig en integraal conflictmanagement. Daarbij kan worden gewerkt met vier kwadranten. Deze kwadranten worden gevormd door een combinatie van de dimensies innerlijk-uiterlijk en individueel-collectief. Het individuele betreft de medewerkers, het collectieve betreft de dienst of organisatie waar zij werken. De innerlijke dimensie van een medewerker of organisatie slaat op wat niet direct waarneembaar is, zoals waarden, intenties, attitudes, missie- en visie. De uiterlijke dimensie van een medewerker of organisatie heeft betrekking op wat wel direct waarneembaar is, zoals het gedrag van een ambtenaar of een methode van aanpak binnen een overheidsdienst. Om te komen tot een duurzame optimalisatie in de wijze waarop overheden conflicten voorkomen of aanpakken kan binnen elk van de vier kwadranten worden gezocht naar verbeteringen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25407
ISSN: 1373-0509
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Peer-reviewed author version597.73 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.