www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25397

Title: De besluitvormingsprocedure inzake complexe projecten en de invloed daarvan op de omgeving
Authors: Verbist, Stijn
Bimbenet, Celine
Issue Date: 2016
Citation: Tijdschrift voor Milieurecht, 2016(6), p. 628-652
Abstract: Op 1 maart 2015 is het decreet betreffende complexe projecten van 25 april 2014 in werking getreden. Het decreet legt een procedure vast voor complexe projecten, namelijk “projecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang die vragen om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces”. Het decreet maakt het mogelijk om via één geïntegreerd proces de noodzakelijke bestemmingswijziging door te voeren en tegelijk de benodigde vergunningen te verlenen. De procedure bestaat uit vier fasen (verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase) en drie beslissingsmomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit). Het decreet beoogt hiermee de integratie, vereenvoudiging en versnelling van de vergunningsprocessen. Deze bijdrage bespreekt de besluitvormingsprocedure en de invloed van voorkeursbesluiten en projectbesluiten op de omgeving en gaat na in welke mate het decreet daarmee haar doelstellingen bereikt.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25397
ISSN: 0779-374X
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version222.73 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version339.39 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.