www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25374

Title: Aanpak van Chronische pijn in de eerste lijn
Authors: Henrard, Gilles
Cordyn, Sam
Chaspierre, Alain
Kessels, Thomas
Mingels, Sarah
Vanhalewyn, Michel
Issue Date: 2017
Abstract: Richtlijnen voor goede medische praktijk zijn richtinggevend als ondersteuning en een houvast bij het nemen van diagnostische of therapeutische beslissingen in de eerste lijn. Zij vatten voor de eerstelijnswerkers samen wat voor de gemiddelde patiënt wetenschappelijk gezien het beste beleid is. Daarnaast is er de context van de patiënt, die een gelijkwaardige partner is bij het nemen van beslissingen. Daarom verheldert de eerstelijnswerker de vraag van de patiënt door een gepaste communicatie en geeft informatie over alle aspecten van de mogelijke beleidsopties. Het kan voorkomen dat de eerstelijnswerker en de patiënt samen verantwoord en beredeneerd een andere beste keuze maken. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de richtlijnen aan de orde, maar wordt het hier expliciet vermeld.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25374
Link to publication: http://www.ebp-guidelines.be/DynamicContent/DownloadFile?url=zed4jrgg.dt0.pdf&filename=WOREL+RL+Aanpak+van+Chronische+pijn+in+de+eerste+lijn.pdf
Category: O
Type: Other
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version1.33 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.