www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25295

Title: Een beperkte temporele werking van de grondwettelijke garantie op wetgevend optreden?” (noot onder GwH 22 september 2016, nr. 118/2016)
Authors: Bijnens, Daan
Issue Date: 2017
Citation: Rechtskundig weekblad, 2017-18(14), p. 536-543
Abstract: In zijn arrest nr. 118/2016 beoordeelt het Grondwettelijk Hof een machtiging aan de Koning in een bepaling van de RSZ-wet als een aangelegenheid die niet door de Grondwet aan de wetgever is voorbehouden. Niettemin kan men zich de vraag stellen of de in het geding zijnde machtiging niet moest worden beoordeeld onder het wettigheidsbeginsel uit artikel 23 van de Grondwet. In dat geval wordt de materie wel door de Grondwet aan de wetgever voorbehouden. Er kunnen meerdere beweegredenen naar voren worden geschoven voor het uitblijven van een verwijzing naar artikel 23 van de Grondwet door het Grondwettelijk Hof. Het stilzwijgen van het Hof hoeft echter niet problematisch te zijn aangezien de beperkte toepassing in de tijd van het wettigheidsbeginsel uit artikel 23 van de Grondwet kan verklaren waarom het Hof niet heeft geopteerd voor een beoordeling onder deze grondwetsbepaling.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25295
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version - 111.52 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version220.09 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.