www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/25248

Title: De toegevoegde waarde van een audit, gemeten via een nieuwe kwaliteitsmaatstaf
Authors: Corten, Maarten
Lybaert, Nadine
Steijvers, Tensie
Wagemans, Brent
Issue Date: 2017
Citation: Accountancy & Bedrijfskunde, 36(3), p. 19-36
Abstract: Hoewel een brede basis aan literatuur bestaat rond de toegevoegde waarde van de externe audit, zijn er nauwelijks studies die de kwaliteit van geauditeerde jaarrekeningen vergelijken met de kwaliteit van niet-geauditeerde jaarrekeningen. Als eerste objectief wordt in dit artikel getracht deze lacune in de literatuur te dichten. Hoewel de meest gebruikte maatstaf om de kwaliteit van de jaarrekening te bepalen berust op het concept earnings management, is deze methode onderhevig aan veel kritiek. Het tweede objectief betreft dan ook de ontwikkeling van een nieuwe en meer objectieve kwaliteitsmaatstaf. Gebruikmakend van een steekproef van 150 geauditeerde en 150 niet-geauditeerde grote Belgische ondernemingen, komen we tot het besluit dat de door ons ontwikkelde kwaliteitsmaatstaf bewijs geeft van een significante invloed van de externe audit op de kwaliteit van de jaarrekening. Opmerkelijk is dat we dit bewijs niet vinden bij het gebruik van de earnings management-maatstaf.
URI: http://hdl.handle.net/1942/25248
ISSN: 0770-7142
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version381.29 kBAdobe PDF
Peer-reviewed author version662.43 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.