www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
School for Transportation Sciences >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24825

Title: De succesfactoren & knelpunten achter het realiseren van verbeteringen aan overstappunten
Authors: Jongen, Dennis
Advisors: JANSSENS, Davy
NEVEN, An
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef is een onderzoek naar de succesfactoren en knelpunten achter de realisatie van verbeteringen aan een overstappunt. In de huidige literatuur en kennisbanken is veel informatie te vinden over wat reizigers graag willen terugzien qua voorzieningen en inrichting op overstappunten. Toch bestaan er locaties waarbij de voorzieningen (nog) niet op orde zijn. De kennis om deze locaties te verbeteren is wel aanwezig, maar blijkbaar lukt het toch niet om deze locaties te verbeteren. Door het bekijken van een tiental cases is achterhaald welke succesfactoren en knelpunten achter deze processen zitten. Overstappunten zijn belangrijke schakels binnen de ketenmobiliteit, zonder overstappunten zou overstappen niet mogelijk zijn. Zowel in het Europese en landelijke (Nederlandse en Vlaamse) beleid is ketenmobiliteit daarom onderstreept als belangrijk beleidsthema. De tien geselecteerde cases in dit onderzoek zijn geĆ«valueerd op basis van enerzijds het objectieve oordeel door middel van het opbouwen en toetsen van een checklist, anderzijds het subjectieve oordeel dat is gemeten via reizigersonderzoek bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) en tot slot het daadwerkelijke gebruik van het overstappunt met behulp van de data rondom in- en uitstappers (ook afkomstig van NS). Met deze informatie zijn vervolgens interviews afgenomen bij de gemeenten en NS Stations/ProRail om daar te achterhalen wat de succesfactoren en knelpunten zijn achter de realisatie van verbeteringen aan een overstappunt.
Notes: master in de mobiliteitswetenschappen-mobiliteitsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/24825
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A5.56 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.