www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24817

Title: Beleidsanalyse van de maatregelen getroffen ter bevordering van de fiscale transparantie tussen Europese lidstaten
Authors: Welkenhuysen, Ellen
Advisors: MARNEFFE, Wim
VANLAER, Willem
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: In het eerste deel van dit onderzoek wordt er getracht een overzicht te geven van de maatregelen die er op zowel internationaal als Europees niveau zijn genomen om belastingontduiking en 'ontwijking tegen te gaan, en wat de gevolgen daarvan zijn op de Belgische markt. Uit het onderzoek is gebleken de onderlinge samenhang tussen de verschillende initiatieven vaak ontbreekt. De bevoegde instanties slagen er niet in om een gemeenschappelijk en algemeen kader te creëren. Hierdoor komt de ontwikkeling van een stabiel rechtsklimaat in gedrang. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op één specifiek systeem voor het bevorderen van de rechtszekerheid en de fiscale transparantie, namelijk het systeem van de Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken. In het tweede deel van dit onderzoek staat de volgende vraag centraal; 'Welke factoren beïnvloeden de rulingaanvraag bij kmo's?'. Omwille van een responsgraad van slechts 15 respondenten zijn de resultaten van dit onderzoek niet representatief. Uit het onderzoek is wel gebleken dat rechtszekerheid een vooraanstaande functie heeft in de beslissing van een kmo om al dan niet een ruling aan te vragen.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/24817
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.74 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.