www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24816

Title: Een gedragseconomische analyse van rechters en advocaten in België
Authors: Verheyen, Noor
Advisors: BIELEN, Samantha
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef wordt onderzoek gedaan naar de impact van de karakteristieken van rechters en advocaten in rechtszaken in België omtrent drugsdelicten. Alvorens het effect van de verschillende karakteristieken te bestuderen, is het belangrijk na te gaan over welke vrijheid de rechter beschikt bij het behandelen van een rechtszaak. De wetgever heeft voorzien in een discretionaire bevoegdheid. Deze bevoegdheid houdt in dat een rechter over een vrijheid beschikt bij het nemen van een beslissing. Nadien werd de reeds aanwezige literatuur omtrent de karakteristieken van de rechters en advocaten in het buitenland in beeld gebracht. Op basis van deze eerste inzichten werd de impact van de karakteristieken van rechters en advocaten in rechtszaken in België bestudeerd. Er werden analyses uitgevoerd voor de veroordelingsbeslissing, de soort hoofdstraf en de lengte van de gevangenisstraf.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-beleidsmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/24816
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.01 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.